Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 113

- 106 Ana Malnar / Magda Henok Dječji vrtić Dobro Drvo, Zagreb Poslijediplomski specijalistički studij dramske pedgogije ana_malnar@yahoo.com Osnovna škola Zlatar Bistrica, Zlatar Bistrica Poslijediplomski specijalistički studij dramske pedagogije epafraon@gmail.com Stručni rad TEATAR OBJEKTA - IZAZOVI U PRAKSI VRTIĆA I OSNOVNE ŠKOLE Sažetak Teatar objekta (tzv. drugo kazalište) polazi od likovne umjetnosti i dinamične slike te počiva na lutkarskome mišljenju, točnije dijalogu s materijalom, dijalogu neživoga i živoga, glumca i objekta. Nastojeći se osloboditi literarno-linearnoga kontinuiteta i pripovijedanja, razvija svoju specifičnu poetiku i dramaturgiju sintezom slike, objekta, zvuka i pokreta. Misliti slikama, doživljavati stvari, prostore i situacije kao žive organizme sa svojom energijom i životnom pričom otkriva magičnu stranu teatra objekta i dosanjane predstave. U radu će se prikazati na koje su sve načine saznanja i promišljanja o teatru objekta utjecala na praksu i rad s djecom predškolske i školske dobi te način implementacije istoga u pedagoški rad. Ključne riječi: materijali, objekt, slika, teatar objekta