Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 110

Željka Župan Vuksan Motivacija učenika ne smije biti ocjena, već se važnost treba posvetiti formativnome vrednovanju, kontinuiranome praćenju učeničkih postignuća što se na kraju cjeline ili razdoblja može sumativno vrednovati. Dramski odgoj ne priprema glumce i ne stvara kazališne spektakle, on razvija životne vještine i sposobnosti, kreativnost, emocionalnu i socijalnu inteligenciju, interpersonalne i organizacijske sposobnosti za donošenje odluka, rješavanje problema i preuzimanje odgovornosti, sve ono što suvremeno društvo traži od mladoga čovjeka. Upravo su to argumenti za uvođenje Dramskoga odgoja u nastavni proces bez obzira radi li se o izbornom ili fakultativnom programu te neophodnosti izrade kurikuluma Dramskoga odgoja koji bi nastavnicima poslužio kao temelj za izradu vlastitih izvedbenih kurikuluma ili planova. Literatura Čubrilo, Snježana; Vladimir Krušić i Maša Rimac Jurinović. 2017. Odgoj za građanstvo, odgoj za život. Priručnik aktivnih metoda za građanski odgoj i obrazovanje s primjerima dobre prakse. Zagreb: HCDO i Školska knjiga. http://www.hcdo.hr/wpcontent/uploads/downloads/2017/03/ P91557_Odgoj_za_gradanstvo.pdf. Fileš, Gordana i dr. 2008. Zamisli, doživi, izrazi! - Dramske metode u nastavi hrvatskoga jezika. Zagreb: HCDO i Pili promet d. o. o. Gruić, Iva; Jelena Vignjević i Maša Rimac Jurinović. 2018. Kazališna/ dramska umjetnost u odgojno-obrazovnome procesu: prijedlog klasifikacije pojmovnika. U: Višejezičnost i višekulturalnost kao izazov u obrazovanju danas i sutra. Ur. Petravić, Ana i Ana Šenjug Golub. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.