Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 109

-102 Na kraju nastavne godine provela sam evaluaciju rada koja je uključivala pet jednostavnih pitanja, ispunilo ju je 25 učenika drugih, trećih i četvrtih razreda: 1. 2. 3. 4. 5. Što si očekivao/očekivala od predmeta Dramski odgoj na početku nastavne godine? Jesu li se tvoja očekivanja ispunila? U čemu ti je Dramski odgoj pomogao? Ukratko obrazloži svoj odgovor. Što bi promijenio/promijenila za sljedeću godinu? Hoćeš li nastaviti s fakultativnom nastavom Dramskoga odgoja i sljedeće godine? Većina je učenika na prvo pitanje odgovorila kako su očekivali učenje na zanimljiv način o drami, kazalištu i glumi, zabavu i rad, stvaranje predstava i pomoć pri javnome nastupu. Dramski odgoj pomogao im je u komunikaciji, svladavanju treme, izgradio samopouzdanje, pružio priliku učenja na drugačiji način. Svi će učenici nastaviti s pohađanjem Dramskoga odgoja, a promijenili bi jedino satnicu, odnosno povećali bi ju na dva sata tjedno. Iznimno sam ponosna na uvođenje Dramskoga odgoja u, danas tako popularno nazvanu, školu za život jer po svim svojim obilježjima dramski odgoj to uistinu jest. No, za što bolje provođenje nastave potrebno je osigurati dva sata tjedno i to u formi dvosata, što više poticati samostalni rad učenika, usmjeravati ih na istraživanje, rješavanje problema, traganje i razmišljanje. Nastavnik dramskoga odgoja prije svega mora biti mentor i moderator nastavnoga procesa, ali i aktivni sudionik koji svojim primjerom pokazuje, upućuje i poučava. Za kvalitetnu provedbu nastavnih sadržaja potrebno je sustavno planiranje i pripremanje.