Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 108

Željka Župan Vuksan zaključak Dramski odgoj učenicima donosi višestruku dobit: od razvijanja generičkih kompetencija i to ponajprije različitih oblika mišljenja i osobnoga razvoja do iskustvenoga, suradničkoga učenja, komunikacijskih kompetencija, razvijanja empatije, samopouzdanja i životnih vrijednosti prema kojima je usmjerena škola 21. stoljeća. Nije bilo nimalo lako u zatvoreni srednjoškolski sustav koji promjene temelji na digitalizaciji i informatičkim područjima pokrenuti nastavu nečega tako kreativnoga, apstraktnoga i nemjerljivoga brojkama. Prije svega, trebalo je zadovoljiti administrativnu stranu sustava, prilagoditi dokumentaciju i u 35 sati ocijeniti ravnomjerno sve elemente predmeta, odgovoriti na brojne upite oko izostanka pisanih provjera znanja te pratiti redovitost, samostalnost, rad na satu i kod kuće. Iznimno se dobrom pokazala uključenost učenika svih razreda, kao i učenika s teškoćama u razvoju koji nisu željeli sudjelovati u završnoj produkciji, ali su bili dio procesa. Iz vlastitih zapažanja donosim zaključak kako su učenici koji su pohađali fakultativnu nastavu Dramskoga odgoja opušteniji u međusobnoj komunikaciji i u komunikaciji s nastavnicima i autoritetima uopće. Tijekom godine naučili su značenje timskoga rada, odgovornosti prema skupini, razvili viši stupanj empatije i izvan nastave u neobaveznim druženja pružali međusobnu podršku. Slobodnije su se odazivali na ostala događanja u školi, preuzimali odgovornost i voditeljske uloge, bez straha iznosili vlastito mišljenje i stekli samopouzdanje. Budući da u nastavi Hrvatskoga jezika često primjenjujem dramske metode i tehnike, polaznici fakultativne nastave Dramskoga odgoja i u tim satima preuzimaju ulogu moderatora i uključuju u sudjelovanje na satu ostatak razreda.