Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 107

-100 Primjenjuju se sva tri pristupa vrednovanja s odgovarajućim metodama: 1. Vrednovanje za učenje: rubrike, ljestvice procjena, postavljanje pitanja, anegdotske zabilješke, učeničke mape, opažanja… 2. Vrednovanje naučenoga: usmene provjere znanja i vještina, mape radova, praktični radovi, učenički projekti, rasprave, istraživanje, prezentacije… 3. Vrednovanje kao učenje: samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje, ljestvice procjena dnevnici učenja, konzultacije s učiteljem i dr. e) Prijedlog pisane pripreme za nastavni predmet Dramski odgoj Dramski odgoj Ime i prezime nastavnika: Razredni odjel: druga godina učenja Naziv nastavne jedinice: Nastavno područje: Red. broj sata:   Dramska kultura Dramsko izražavanje Dramsko stvaralaštvo Operacionalizirani cilj:   Ishodi učenja: Tijek sata: 1. Uvodni dio: vježbe zagrijavanja, govorne vježbe, glazba, pokret i zagrijavanje 2. Dramske igre ili vježbe : ovisno o cilju sata (vježbe suradnje, povjerenja, senzibilizacije, motivacijske vježbe…) 3. Središnji dio ili obrada nastavnoga sadržaja 4. Sinteza