Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 106

Željka Župan Vuksan d) Kriteriji vrednovanja: • Brojčano praćenje Prema Okviru za vrednovanje procesa i ishoda učenja u osnovnoškolskome i srednjoškolskome odgoju i obrazovanju (2017) na kraju obrazovnoga razdoblja donosi se sumativna ocjena nastavnoga predmeta i to: 1 – nedovoljan: učenik pokazuje nedovoljnu i vrlo ograničenu usvojenost odgojno-obrazovnih ishoda koji se očekuju za određenu godinu učenja i poučavanja predmeta 2 – dovoljan: učenik pokazuje ograničenu usvojenost odgojno-obrazovnih ishoda koji se očekuju za određenu godinu učenja i poučavanja predmeta 3 – dobar: učenik pokazuje dobru usvojenost odgojno-obrazovnih ishoda koji se očekuju za određenu godinu učenja i poučavanja predmeta 4 - vrlo dobar: učenik pokazuje vrlo dobru usvojenost odgojno-obrazovnih ishoda koji se očekuju za određenu godinu učenja i poučavanja predmeta 5 – odličan: učenik pokazuje iznimnu usvojenost odgojno-obrazovnih ishoda koji se očekuju za određenu godinu učenja i poučavanja predmeta. Zaključna ocjena nije aritmetička sredina i odnosi se na sva tri nastavna područja. • Opisno praćenje - obuhvaća sve tri sastavnice nastavnoga predmeta Opisno praćenje Prate se i vrednuju aktivnosti učenika u zajedničkim projektima, originalnost, estetski dojam, odnos vještina i znanja te sposobnost vrednovanja i samovrednovanja odabranih zadataka. Kreativan rad ne podliježe klasičnoj provjeri znanja, nastavnik kontinuirano prati rad i vodi bilješke o napredovanju učenika. Opisno praćenje moguće je ostvariti i u međupredmetnim temama Građanski odgoj te Osobni i socijalni razvoj.