Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 105

-98 STUDENI Dramsko Biti drugačiji – rad na Učenici će u napisati biografije likova Biografija lika - vrući 8 sati izražavanje likovima prema zadanim smjernicama i stolac 2 sata predstaviti ostalim polaznicima. Učenici će usvojiti osnova pravila Skupno osmišljeno osmišljeno kazalište: skupno osmišljenoga kazališta i kazalište (devising predstavljanje dramske analizirati primjere takve predstave. theatre) Dramska kultura Devising theatre – skupno metode 1 sat Dramsko Biti drugačiji – stvaranje Učenici će dramskim tehnikama Skupno osmišljeno stvaralaštvo kratke dramske forme oblikovati kraću dramsku formu s kazalište 4 sata – skupinski rad jasnom dramskom kompozicijom. Dramsko Kazalište u razredu: Očekivano je da će različite skupine na stvaralaštvo Predstavljanje i analiza različite načine obraditi krovnu temu. uradaka Od predstavljenih uradaka odabrat će 1 sat se jedna za završni rad prvoga obrazovnog razdoblja. PROSINAC Dramsko Rad na predstavi: skupno Učenici će na temelju odabranoga Skupno osmišljeno 6 sati osmišljeno kazalište predloška razviti i uvježbati kraću kazalište Tema: Biti drugačiji dramsku formu. Upoznat će se s izražavanje 4 sata procesom stvaranja dramske forme, razvijat će suradničko i iskustveno učenje, odgovornost prema ostalim članovima skupine, empatiju i timski rad. Dramsko Prvi javni pokus pred Učenici će predstaviti svoj rad kao prvi stvaralaštvo školskom publikom javni pokus i obrazložiti nastajanje 2 sata dramske forme. Javni pokus Napomena: izvadak iz Izvedbenoga plana i programa za drugu godinu učenja.