Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 104

Željka Župan Vuksan MJESEC NASTAVNO PODRUČJE RUJAN Dramska kultura Dramski tekst 8 sati CILJEVI I ISHODI NASTAVNA JEDINICA METODE I TEHNIKE Učenici će ponoviti i usvojiti osnovne Ogrtač stručnjaka, Kazališna predstava pojmove vezane uz dramski tekst i usmeno izlaganje, rad u Kazalište – pojam i vrste kazališnu predstavu: vrste kazališta, paru i skupinski rad. 2 sata pozornica, ulica, svjetlo, ton, glumci, dramski tekst, dramsko čitanje (dikcija, ritam, jačina, naglasci…), kretanje po sceni, scenografija, kostimi. Dramsko izražavanje Dramski tekst Dramski tekst, dramsko čitanje (dikcija, Kazališna predstava - ritam, jačina, naglasci…), kretanje po vježba sceni. 2 sata Dramsko Improvizacijom do Učenici će improvizacijskim tehnikama Dramske igre, vrste izražavanje dramskoga teksta i postupcima sami uobličiti početnu improvizacija 2 sata scenu dramskoga teksta na odabranu temu. Dramsko Kazalište u razredu: Učenici će predstaviti i međusobno stvaralaštvo Izvođenje samostalnih analizirati svoje radove. kratkih dramskih formi 2 sata LISTOPAD Učenici će upoznati dramske autore i Ogrtač stručnjaka, dramski tekstovi tekstove koji su činili prekretnicu u skupinski rad 2 sata drami i kazalištu svoga vremena. Dramska kultura Moderno kazalište i 8 sati Predloženi autori: Ibsen, Čehov, Brecht i Beckett. Dramsko Kazališna predstava Kazalište danas: književni klasik u Analiza predstave – izražavanje (posjet kazalištu) modernoj izvedbi. samostalni rad i analiza kazališne predstave 3 sata Dramsko Od igre do teksta: odabir Učenici će dramskim igrama i Dramske improvizacije: stvaralaštvo krovne teme improvizacijom stvoriti dramsku vođena improvizacija, (predložena tema: Biti situaciju: uvod – zaplet - rasplet; improvizacija na temu. drugačiji) predstaviti biografije likova. Predložene tehnike: 3 sata smrznute slike, žive slike, unutrašnji monolog i vrući stolac.