Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 103

-96 U planiranju je bilo važno podjednako uklopiti sva tri nastavna područja. MJESEC UKUPNI BROJ SATI NASTAVNO PODRUČJE RUJAN 4 sata PLANIRANI BROJ SATI ZA POJEDINO NASTVANO PODRUČJE Dramska kultura 2 Dramsko izražavanje 1 Dramsko stvaralaštvo 1 SADRŽAJNE CJELINE / TEME UNUTAR PODRUČJA PLANIRANI BROJ SATI 1. Dramski tekst B 2. Kazališna predstava A 3. Improvizacijom do A dramskoga teksta – B vježba OSTVARENO Popunjava se nakon završenoga mjeseca s kratkim obrazloženjem i služi za utvrđivanje realizacije nastavnoga plana i programa. 4. Improvizacijom do B dramskoga teksta – prikaz Napomena: godišnji plan sadrži skraćeni prikaz nastavnih jedinica za svaki mjesec tijekom nastavne godine. Oznake: A - novi sadržaji i postignuća; B - ponavljanje, vježbanje, usustavljivanja; C – provjera. c) Prijedlog Izvedbenoga plana za drugu godinu učenja nastavnoga predmeta Dramski odgoj Školska godina: 2018./2019. Broj sati tjedno: 2 Broj sati godišnje: 70 Ciljana skupina: učenici 2. - 4. razreda Prostor: školsko kazalište ili specijalizirana učionica Učenici prvih razreda radit će prema planu i programu prve godine učenja, no ako se radi o manjem broju učenika, u prvim će se satima ponoviti sadržaji dramske kulture.