World of Classics Broschure 06 23 - Page 5

varför försig sig med dubbla kompressorer(!) flyger fram var med dubbla kompressorer(!) flyger fram SvenskaMiljonärer Miljonärerdär därhan hanvisat visatsin sin Svenska vattnet och i media särskilt som han skrivit och i media särskilt som han skrivit TheThe fyravåningsvillamed med22 22rum rumoch ochutsikt utsiktöver över påpåvattnet fyravåningsvilla Kingofof Fuckin Everything den. King Fuckin Everything påpå den. Tullingesjön. Tullingesjön. - Jaghatar hatar Jante, säger Leif-Ivan - Jag Jante, säger Leif-Ivan - Idénattatt man inte skall man kan eller vågar - Idén man inte skall trotro attatt man kan eller vågar förödande den egna individen och hela ärärförödande förför den egna individen och förför hela samhället. Jante bromsar våra våra kommuner, samhället. Jante bromsar våra liv,liv, våra kommuner, vårtland, land, säger han. säger han. -Denska skajag jagsitta sittaoch ochgasa gasai iinne innei museet i museetvid vid vårt -Den lämpligatillfällen!! tillfällen!! lämpliga Solenborrar borrar ner i Cadillacens vita skinnhav Solen ner i i iCadillacens vita skinnhav ochoch svetten pärlar. Idag skall åtta containrar börja svetten pärlar. Idag skall åtta containrar börja lastasoch och Leif-Ivan har kämpat med titles lastas Leif-Ivan har kämpat med titles ochoch köpebevis. Han har inte hunnit med riktigt men köpebevis. Han har inte hunnit med riktigt men HosShipping ShippingCars CarsRRUs Usi iMiami Miamistår stårbl.a. bl.a.enen Hos 1955Chevrolet Chevroletmed medallt alltnytt. nytt.57:an 57:anbakom bakom 1955 haren entillbakaflyttad tillbakaflyttadmetanolbigblock. metanolbigblock. har Pågården gårdeniiTullinge Tullingehar harhan hanbyggt byggten ensjö sjöoch och På ettvattenfall. vattenfall.Hans HansCigarette CigaretteTop TopGun Gun ett Unlimitedoffshorebåt offshorebåtmed meddubbla dubblaV8:or, V8:or, Unlimited