Wolnomularz Polski nr 51 - Page 2

2 S Ł O W O W S T Ę P N E WAKACJE Z WOLNOMULARZEM O ddajemy do rąk naszych Czytelników kolejny – 51 – numer „Wolnomularza Polskiego”. Będzie z Wami przez całe wakacyjne lato. Na początku zastanowimy się, po co masonom ekumenizm, a Alain-Noel Dubart, Wielki Mistrz Wielkiej Loży Francji wyjaśni, co jego zdaniem znaczy „humanizm w działaniu”. Z deską o Loży Świętojańskiej powędrujecie w świat słowiańskich sobótkowych obrzędów, potem – śladami dawnych lóż i masonów – zawitacie do Gdańska i Poznania. Poznacie także portugalską siedzibę wybitnego człowieka, Quinta da Regaleira, choć do końca nie wiadomo czy był, czy nie był wolnomularzem... tak samo S P I S ADAM WITOLD WYSOCKI – redaktor naczelny DR MIROSŁAWA DOŁĘGOWSKA-WYSOCKA – sekretarz redakcji ALEKSANDRA WYSOCKA-ZAŃKO – redakcja internetowa, prenumerata, kontakt z Czytelnikami PIOTR WYSKOK – projekt graficzny i łamanie WYDAWCA: Agencja Wydawniczo-Promocyjna OPOKA Bożena M. Dołęgowska-Wysocka SIEDZIBA REDAKCJI ul. Nowy Świat 22/7 00-373 Warszawa NAKŁAD: wydanie kolekcjonerskie 333 egz. S M O P R Z Y J • Mirosława Dołęgowska-Wysocka, Moja Francja, mój Paryż. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 19 • IZIS, Loże bliźniacze Wielkiej Żeńskiej Loży Francji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 22 • Adam W. Wysocki, Czy Marek Aureliusz był wolnomularzem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 24 • Karolina Dziewiecka, Quinta da Regaleira. . . . . . . . . . . . . str. 26 • Tadeusz Kracki, W Poznaniu, między Groblą i Mostową. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 30 • Marek Gotard, Fotel masona odnaleziony w Gdańsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 32 • Norbert Wójtowicz, T.W. „Karol” donosi na krakowskich masonów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 34 • Szukam swoich korzeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 36 • Sobótka wczoraj i dziś. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 38 • Charles Dickens, Kolacja u wolnomularzy. . . . . . . . . . . . . str. 41 • Tadeusz Cegielski, A propos kolacji u wolnomularzy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 44 • „Koko Euro spoko” – to masońska robota. . . . . . . . . . . . . . . str. 46 KONTAKT: REDAKCJA@WOLNOMULARZPOLSKI.COM 501 278 916 WOLNOMULARZPOLSKI.COM DR AGNIESZKA SKÓRZEWSKA – korekta I MIROSŁAWA DOŁĘGOWSKA-WYSOCKA ADAM W. WYSOCKI T R E Ś C I • Adam W. Wysocki, Masoński ekumenizm. . . . . . . . . . . . . . . . str. 3 • Powstał Instytut „Sztuka Królewska w Polsce”. . . . . . . . . . . str. 5 • Spotkanie z czytelnikami „Wolnomularza Polskiego”.str. 6 • Rozmowy niedokończone w Babilonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 7 • Wojciech Giełżyński, Raz – a niezbyt dobrze. . . . . . . . . . . str. 8 • Masoni kościelni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 9 • Czym będzie loża Witelon? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 10 • Krzysztof Jakubowski, W kamiennym kręgu. . . . . . . . . . str. 11 • Na Wiecznym Wschodzie, Jan Maciej Winczakiewicz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 12 • Kuncewicz u Struga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 13 • Aleksandra Wysocka-Zańko, Uroczysty przemarsz braci z Londynu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 14 Kawiarnia pod Wolnomularzem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 14 Masoni na Titanicu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 15 • Rozmowa z Alain-Noelem Dubartem, Wielkim Mistrzem Wielkiej Loży Francji . . . . . . . . . . . . . . . . str. 16 • Daria Baradat, Jawność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 16 P zresztą jak Marek Aureliusz, filozof na cesarskim tronie. Od Norberta Wójtowicza dowiecie się, na kogo donosił w Krakowie T.W. Karol. Z Charlesem Dickensem pośmiejecie się z uroczystej kolacji londyńskich braci, a prof. Tadeusz Cegielski wyjaśni zaraz potem, dlaczego wielki angielski pisarz bywa