Wolnomularz Polski nr 51 - Page 16

16 Z Ż Y C I A L Ó Ż I O B E D I E N C J I MASONERIA, CZYLI ESENCJA HUMANIZMU W DZIAŁANIU R O Z M O W A Z A L A I N - N O E L E M D U B A R T E M, W I E L K I M M I S T R Z E M W I E L K I E J L O Ż Y F R A N C J I 15 kwietnia br., na stronie www.lexpress.mu, został opublikowany wywiad z Wielkim Mistrzem Wielkiej Loży Francji – Alain-Noelem Dubartem. Należy zaznaczyć, iż wywiad ten wzbudził we Francji bardzo szerokie zainteresowanie i był przedmiotem wielu gorących komentarzy, zamieszczanych na bieżąco przez internautów. Odpowiadając na pytania red. Jerome’a Boulle z „L’Express”, Wielki Mistrz na początku wyjaśnił ogólnie, czym jest masoneria, dlaczego warto znaleźć się w jej szeregach, dlaczego traktowanie związku wolnomularzy w kategoriach sekty jest pozbawione sensu. Według Alain-Noela Dubarta zakon masoński jest przede wszystkim miejscem „poszukiwań duchowych” umożliwiającym pokojową i szczerą dyskusję na neutralnym gruncie, niezależnie od posiadanej sytuacji finansowej, wyznania, przekonań politycznych czy światopoglądowych każdego z wolnomularzy. Przystąpienie do wolnomularstwa pozwala na podniesienie szacunku do własnej osoby, może pomóc w odnalezieniu JAWNOŚĆ P rężna sekta, tajemnicami osnuty zakon wyklęty przez Kościół rzymskokatolicki, bractwo, w którego szeregach są anonimowi i ci o ujawnionej tożsamości, często majętni ludzie piastujący wysokie i wpływowe stanowiska, elita świata polityki; wreszcie stowarzyszenie o niepojętej historii przyciągające czołowych przedstawicieli nauki, filozofów, historyków i humanistów. Intrygująca tajemniczość, magia, gra symboli, dziwne ceremonie, wszystko to sprawia, że masoneria wciąż budzi zainteresowanie, niestety równie często jest ofiarą nieuzasadnionych oskarżeń lub agresji. Media podejmują coraz częstsze próby odczytywania idei i sensu zasad myśli wolnomularskiej. W naszym nowoczesnym świecie nie sposób uniknąć spojrzeń czy pytań skierowanych do masonów. Mimo że publiczność dzieli się na zainteresowanych „niezdrowymi rewelacjami” i tych wymagających – szukających rzetelnych wiadomości, wszyscy kierują swe spojrzenia w stronę mediów. Nawiązywanie dialogu jest zatem w pewnym sensie koniecznością. Pozostaje do ustalenia, co jest objęte klauzulą naszej dyskrecji. Co pewien czas mamy przyjemność posłuchać lub zobaczyć za pośrednictwem ogólnie dostępnych środków masowego przekazu programy publicystyczne lub wywiady, reportaże o tematyce wolnomularskiej z udziałem naszych sióstr lub braci. Na szczególną uwagę nas, wolnomularzy, winni zasługiwać Ci spośród nas, którzy ujawniają swoją tożsamość, pokazują swoją twarz