Wolnomularz Polski nr 51 - Page 13

N A W I E C Z N Y M W S C H O D Z I 13 E KUNCEWICZ U STRUGA LITERACI I MASONI, PRZYJACIELE I ZNAJOMI, KRYTYCY I POECI – WSZYSCY SPOTKALI SIĘ 17 KWIETNIA BR. W WARSZAWSKIM MUZEUM STRUGA, ABY UCZCIĆ PAMIĘĆ PIOTRA KUNCEWICZA. LITERAT, POETA, KRYTYK – PO PROSTU HUMANISTA, POZOSTAWIŁ PO SOBIE WIELKĄ SPUŚCIZNĘ, KTÓRA WSPOMINANA JEST DZIŚ NIE DOŚĆ CZĘSTO, JAK NA TO ZASŁUGUJE. W spominano więc Piotra i jako literata, filozofa, gawędziarza, trudnego nieraz dyskutanta, przyjaciela, a także świetnego kucharza (szary sos!). Szczególne miejsce w  jego twórczości zajmuje książka pt. Legenda Europy. Jest to protest Piotra Kuncewicza przeciwko widzeniu naszego kontynentu w kategoriach li tylko ekonomicznych. To głos za Europą wzniosłą, Europą duchową. Na zdjęciu żona Mistrza, Irena Kuncewicz, czyta przejmujące fragmenty Legendy Europy. Wybrała te dotyczące procesów konstytuujących nasz kontynent: proces Sokratesa, Jezusa oraz Joanny d’Arc. Przez ostatnie lata swego pracowitego życia Piotr Kuncewicz należał do masonerii, wybrany w 2004 r. na Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Polski („Wolnomularz Polski” nr 50). Nie ma chyba w Polsce lepszego miejsca na wspominanie brata Piotra niż Muzeum Andrzeja Struga – także literata i także masona, przedwojennego Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Narodowej Polski. O drodze masońskiej brata Kuncewicza mówił br. Tomasz W O L N O M U L A R Z P O L S K I Szmagier, obecny Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski, podkreślając, że Piotr, nawet gdyby nigdy w swym życiu nie spotkał się z wolnomularzami, to by masonem był, bo poza wszystkim był po prostu dobrym człowiekiem, który teraz na Wiecznym Wschodzie zasiada w Niebiańskiej Loży i naucza skrzydlatych czeladników… Co było miłe dla Waszej sprawozdawczyni, to fakt, iż zobaczyła na sali siostry i braci ze wszystkich polskich obediencji, tych regularnych i nieregularnych. Byli więc bracia z Wielkiej Loży Narodowej, siostry i bracia z Droit Humain, z Wielkiego Wschodu Polski, Wielkiej Loży Kultur i Duchowości oraz dwóch polskich lóż kobiecych Prometei i Gai Aeterny należących do Wielkiej Żeńskiej Loży Francji. Pełen ekumenizm! WYS. L A T O 2 0 1 2 • N U M E R 5 1