Wolnomularz Polski nr 51 - Page 11

L U D Z I E I I D E 11 E W KAMIENNYM KRĘGU W „WOLNOMULARZU POLSKIM” NR 50 PISALIŚMY, ŻE WŚRÓD BRACI, KTÓRZY ODESZLI OD NAS OSTATNIO NA WIECZNY WSCHÓD BYŁ TAKŻE KRZYSZTOF JAKUBOWSKI, WOLNOMULARZ WIELKIEGO WSCHODU POLSKI, CZŁON ,