Wolnomularz Polski nr 51

51 ISSN 1231-0115 Lato 2012 cena: 20 zł (w tym 5% VAT) W NUMERZE • Masoński ekumenizm . . . . . str. 3 • Powstał Instytut „Sztuka Królewska w Polsce” . . . . . . str. 5 • Spotkanie z czytelnikami „Wolnomularza Polskiego”. . . . . . . . . . . . . . . . str. 6 • Rozmowy niedokończone w Babilonie. . . . . . . . . . . . . . . str. 7 • Czym będzie loża Witelon? . . . . . . . . . . . str. 10 • Kuncewicz u Struga . . . . . str. 13 • Masoni na Titanicu . . . . . str. 15 • Rozmowa z Alain-Noelem Dubartem, Wielkim Mistrzem Wielkiej Loży Francji. . . . str. 16 • Czy Marek Aureliusz był wolnomularzem . . . . . . . . str. 24 autor obrazu Br .`. Eduard Schmidt-Zorner • Fotel masona odnaleziony w Gdańsku . . . . . . . . . . . . . str. 32 PISMO PRZYJACIÓŁ SZTUKI KRÓLEWSKIEJ • T.W. „Karol” donosi na krakowskich masonów . . str. 34 • Charles Dickens, Kolacja u wolnomularzy. . . . . . . . . str. 41 • „Koko Euro spoko” – to masońska robota . . . . . str. 46