Watersystems

Re n kv al ite TÆNK RENT tf ra W at er sy st em s WS biotank™ er markedets eneste godkendte bundfældningstank i beton. Den CE-mærkede, hydraulisk afprøvede bundfældningstank leveres med kørefast dæksel i beton og fås op til 30 PE direkte fra lager. Større anlæg laves på forespørgsel. En 5 PE-beholder vejer kun 1,8 tons og kan dermed håndteres af de fleste kloakmestre. Hvis det ønskes, sætter vi den også gerne ned for jer med vores kranbil. Tanken er meget tømningsvenlig; dvs. alle tre kamre er lettilgængelige for slamtømningsfirmaet. Eventuel pumpe bliver placeret i separat pumpebrønd. WS biotank™ leveres også som komplet løsning med pumpe og sivestrengesæt til trykfordeling. Vælges et anlæg, der er et nummer større end nødvendigt, kan WS biotank™ til enhver tid opgraderes til minirenseanlægget ws biotank WS bioclean™ - helt uden gravearbejde. Fra DANMARK TM