Watersystems

Re n kv al ite TÆNK RENT tf ra W at er sy st em s Betonsamletanke til Landbrug og Industri WS agrollaris®-systemet er specialsikrede betonsamletanke til landbrug og industri, hvor der er behov for at opsamle miljøfarlige væsker på en forsvarlig og priseffektiv måde. For den optimale sikring af miljøet er WS Agrollaris®tankene støbt i beton af meget udsøgt kvalitet. Hvis der kræves noget ekstra, fås WS Agrollaris ® også med en ekstra forseglende indercoating, så de farlige væsker bliver hvor de er. WS Agrollaris® leveres helstøbt eller fabriksklar med kørefast dæksel, der modstår vægten af store køretøjer og maskiner. ws agrollaris Fra DANMARK TM