VOOOX - Page 80

3. Glossari Cant difònic Tècnica vocal que s’utilitza a Mongòlia i Tuvà (entre altres llocs). Permet que un sol cantant produeixi dues notes alhora. La improvisació és una de les seves característiques principals. Madrigal Tipus de composició de música vocal profana creada durant el Renaixement i Barroc. Es va originar a partir de la frottola (música vocal italiana principal de finals del segle XV i principis del segle XVI). Blues Gènere musical vocal i instrumental originari de les comunitats afroamericanes dels Estats Units. Es va desenvolupar a través de les cançons espirituals, les cançons de pregària i els cants de treball. Escala pentatònica Escala formada per cinc notes. Musicograma Partitura no convencional que ens permet representar gràficament la forma i diferents elements musicals per tal de treballar l’audició de manera activa i participativa. A cappella Estil de música vocal sense acompanyament instrumental, que s’interpreta col·lectivament. Música calipso Tipus de cançó i música molt popular a les illes del Carib, de ritme lent i cadenciós. Divertimento Forma musical del segle XVIII composta per a un reduït nombre d’instruments i formada per moviments de dansa. Acostumava a mostrar un estil despreocupat i alegre. Staccato Tipus d’articulació musical en la qual les notes queden separades entre elles per unes petites pauses i auditivament sonen més curtes i marcades. És el contrari del legato. Legato Tipus d’articulació musical en la qual s’executen una sèrie de notes sense articular cap tipus de separació entre elles. És el contrari de l’staccato. Dossier pedagògic Voooox! 80