VOOOX - Page 8

Concert Participació Durant el concert Cada vegada que assistim a un concert amb els nostres alumnes és necessari recordar-los les actituds que esperem d’ells durant el concert, i per això és recomanable que els infants sàpiguen que assistiran a un concert de música on s’escolta, no s’hi parla. Els professionals que actuen, la resta de públic i l’espai que ens acull es mereixen el nostre respecte i no hi pot haver interrupcions de cap tipus, ja que els músics estan treballant i necessiten concentrar-se. Cal recordar-los també que visitaran un espai únic com és l’Auditori de Barcelona, amb més de 40.000 m2 construïts que actualment s’utilitzen per acollir concerts i espectacles de tot tipus. També seria bo recordar-los que a les diferents sales de l’Auditori està prohibit menjar i beure, així com també està prohibit abandonar la sala a mitja actuació. Per tant, els alumnes hauran d’utilitzar els espais reservats per a aquestes necessitats abans o després del concert. Durant el concert el professorat ha de fer-se responsable del grup i prendre les mesures adequades en cada situació a fi de garantir l’audició al conjunt del públic. Seria bo que abans d’entrar a la sala s’indueixi els alumnes a la tranquil·litat i un cop dins la sala es vetlli pel seu comportament durant el concert. També seria bo recordar que no s’ha d’acompanyar la música picant de mans, aplaudint o xiulant si no és que es demana des de l’escenari (peces participatives). Un concert sense unes actituds correctes no és educatiu i nosaltres som un servei educatiu. Per això, ens reservem el dret, si cal i d’acord amb el professor de cada grup, de demanar a alguna persona o centre que abandoni la sala de concerts si la seva actitud distorsiona la bona marxa de l’espectacle o en dificulta l’aprofitament de l’espectacle a la resta de companys. Dossier pedagògic Voooox! 8