VOOOX - Page 79

Mirlitó (kazoo) Instrument musical popular, que pertany al grup dels membranòfons (instruments que produeixen el so mitjançant la vibració d’una o més membranes tensades), que consisteix en un tub de canya o de cartró amb un orifici lateral que fa d’embocadura. Aquesta membrana vibra quan es canta o parla des d’un dels extrems del tub i altera el so de la veu. Dossier pedagògic Voooox! 79