VOOOX - Page 77

Professorat Per saber-ne més Una mica de… 1. Sobre la veu Etimològicament, la paraula “veu” prové del llatí: vox, vocis. La veu és aire, respiració, és el so que emetem quan parlem, cantem, cridem, etc, és una capacitat que tenim els éssers humans i que implica tot el cos. Cadascú de nosaltres té una veu que ens caracteritza, la qual va lligada a la nostra personalitat i al nostre estat d’ànim. A través de la veu podem expressar, comunicar, alliberar emocions, sentiments, dolor... És un canal de comunicació i manifestació. Els òrgans essencials que participen en la producció de la veu són: els pulmons, la laringe i la faringe. Les cordes vocals són l’element principal en el procés de fonació. En el següent enllaç trobareu un documental sobre la producció del so i el funcionament de les cordes vocals: http://www.youtube.com/watch?v=cJk7E6Yyb5E Pel que fa a l’origen de la veu el trobem probablement en la imitació de la natura i els animals. Una de les formes més antigues i ancestrals d’utilitzar la veu és el cant d’harmònics o cant difònic. És un cant sagrat tradicional de Tuvà i Mongòlia, associat a una cultura nòmada i de pràctiques xamàniques, on els sons representen una forma de comunicació amb la natura, i ens ajuda a veure que la veu és aire i produeix freqüències. Aquestes freqüències les manipulem després amb els òrgans de l’articulació i la caixa de ressonància. El cant difònic permet que un sol cantant produeixi dues notes alhora i la improvisació és una de les seves característiques principals. El concepte de música popular i ancestral queda representada en el concert a través de les peces “Místic Aigua”, “Místic Aire”, “Místic Foc” i “Místic Terra”. En el següent enllaç podeu escoltar un exemple de cant difònic: http://musicaperviure.blogspot.com.es/2012/02/kongar-ol-ondar-cant-difonic-de-tuva.html La veu és un instrument que tots tenim incorporat, i en podem fer un ús melòdic (una sola veu que canta sense acompanyament) o bé polifònic (vàries veus a la vegada que fan línies melòdiques diferents). Igual que qualsevol instrument la veu té qualitats: la intensitat (fort/fluix, depèn del to muscular), l’altura (greu/agut, depèn del tamany de la laringe i del tipus d’emissió), el timbre o color de la veu i el vibrato. Dossier pedagògic Voooox! 77