VOOOX - Page 63

4. Annex A continuació us adjuntem les partitures de les cançons populars i d’altres ritmes amb els quals us proposem fer activitats, així com algunes de les il·lustracions, ja siguin en blanc i negre o retocades, de tal manera que us permetin treballar i dur a terme les propostes que us hem proposat als apartats anteriors. Figura 1: Partitura original del Minuet n. 4 de l’Àlbum d’Anna Magdalena Bach. Dossier pedagògic Voooox! 63