VOOOX - Page 62

Per anar més enllà Amb infants més grans podem complicar-ho una mica més i inventar alguns moviments per diferents parts de la peça. A continuació us donem algunes idees: Instrument Moviment Esquellot Anar repetint 4 passos (davant peu dret, davant peu esquerra, darrera peu dret, darrera peu esquerra). “Palmas” Mentre fem “palmas” amb les mans, anar-les movent dibuixant un cercle. Shaker Fregar les dues mans seguint el so del shaker. Material Imatges de Barcelona Esquellot i shaker Cèrcols Il·lustració per pintar (vegeu annex figura 16) Treballem Reacció auditiva So / Silenci Reconeixement i discriminació del timbre de l’esquellot, el shaker i les “palmas” Moviment Ritme Orientació en l’espai Dossier pedagògic Voooox! 62