VOOOX - Page 60

Per anar més enllà Amb infants més grans els podem demanar que representin el dibuix melòdic a través del moviment i estableixin un diàleg entre les veus. Poden utilitzar mocadors, per exemple, i decidir uns moviments per a cada veu. La veu solista la farà un o diferents infants, i hauran d’improvisar el moviment per representar aquella veu. Podem, fins i tot, provar de fer-ho una vegada sense la música, un cop els moviments ja estiguin establerts. Material Il·lustració del llibre Sol (gran, petit) de la il·lustració per pintar (vegeu annex figura 15) Tela gran Fulls blancs i ceres de colors Mocadors Treballem Melodia Solo / Tutti Reacció auditiva Moviment Improvisació vocal i a través del moviment Ritme lent Relaxació Dossier pedagògic Voooox! 60