VOOOX - Page 58

Per anar més enllà Per parelles hi haurà un dels infants que farà d’escultor i, a cada frase de la versió clàssica, haurà de moure una part del cos del seu company. És important tenir en compte que només la podrà moure mentre duri la frase. A la versió txa-txa-txa marcarà la pulsació amb les mans per tot el cos del company, com si l’estigués modelant. Material Cintes i mocadors Pals xinesos Maraques Claves Esquellots Il·lustració del llibre Treballem Melodia Inici i final de frase Legato / staccato Moviment Dossier pedagògic Voooox! 58