VOOOX - Page 56

6. Per treballar la textura musical (quan canta una veu solista o quan canten totes a la vegada) podem representar, a través d’imatges d’indis o amb les fotografies de les cantants, el moment de pregunta i resposta que canten a partir del minut 1:52. Quan canti la Selina sola ensenyarem la seva fotografia i quan les altres responguin ensenyarem la fotografia de totes juntes. Això mateix ho podem fer amb els infants, on un d’ells imitarà la veu solista i després la resta contestarà. 7. Com a activitat final podem provar de fer dos grups, un que picarà lentament amb les mans i l’altre ràpidament. Serà complicat fer-ho amb infants petits, però si som més d’un adult com a referent i inventem moviments exagerats pel grup que pica lentament, es pot aconseguir després d’haver fet un procés molt seqüencial de les activitats. Amb infants més grans es pot provar de fer una polirítmia i que piquin lentament a la cuixa amb una mà i ràpidament amb l’altra o, fins i tot, que mentre caminen lentament piquin ràpidament [X