VOOOX - Page 52

Per anar més enllà Farem grups de quatre infants i adjudicarem una veu a cadascun d’ells (les poden escollir ells). Quan soni la seva veu s’hauran de desplaçar i canviar de lloc, controlant la velocitat de desplaçament segons si canten lentament o més ràpidament, sense oblidar que són un grup i que el moviment/desplaçament que facin ha de tenir una coherència dins del seu grup. La mateixa idea la podem utilitzar per fer una gran estàtua de grup en lloc de desplaçar-nos. Material Fotografies de la cara de les cantants Il·lustració del llibre Onades ampliades Cintes / mocadors Fulls de paper i llapis Treballem Timbre Percepció auditiva Melodia a