VOOOX - Page 44

Impressió en gran del títol Voooox! (podem enganxar la cara de les cantants a cada o) Claves i altres instruments de percussió Musicograma fet per nosaltres on els infants hagin d’escriure les vocals i crear la seva pròpia peça Treballem Audició / Escolta atenta Expressió gestual i vocal Percepció auditiva Coordinació motriu Polirítmia Creativitat Dossier pedagògic Voooox! 44