VOOOX - Page 39

4. En ser una peça d’estructura molt clara, on les veus s’hi van incorporant, podem treballar el greu i l’agut fixant-nos en l’aparició de cada veu. Us podeu ajudar del musicograma que surt a la il·lustració per treballar l’estructura. Us proposem que enganxeu la fotografia de cada cantant a una cartolina o plat de plàstic dels colors que surten al musicograma (que són els colors que hem donat a cada cantant i que sortiran representats el dia del concert). A mesura que anem escoltant la peça ensenyarem la fotografia de la cantant que s’hi incorpora, mentre anem construint el musicograma. 5. Podeu jugar a endevinar quina cantant és la veu greu i quina l’aguda, ensenyant les fotografies i fent sons greus o aguts. Seria bo que si enganxeu les fotografies de les cantants al mural, les col·loqueu per ordre de greu a agut, una damunt de l’altra, fent una columna, com surt representat al final del musicograma. 6. Tot i que el mar no surt representat en aquest cas, podem crear l’ambient com si estiguéssim al fons del mar, amb llanternes de llum blanca i groga (com si fossin els raigs del sol que es veuen des de sota l’aigua), paper de cel·lofana blau, tela blava... Per anar més enllà Podem repartir un musicograma sense els colors (vegeu annex figura 10) a cada infant i demanar-los que, a partir de l’escolta de l’obra, endevinin el que fan les veus. Un cop comentat en grup i detectat que les veus es van incorporant i que no totes fan el mateix dibuix melòdic, els demanarem que cadascú pinti el seu musicograma. A partir d’aquí, els hi podem demanar que cadascú creï el seu musicograma (incorporant-hi les veus segons decideixin, etc.) i cantar-los entre tots. Material Instruments que simulin el so de l’aigua (pal de pluja, ocean drum, esponja i aigua...) Imatge de la deessa Saraswati (annex figura 11) Il·lustració del llibre Cartolines de colors o plats de plàstic amb la fotografia de la cara de cada cantant Tela blava, paper de cel·lofana, llanternes Musicograma per pintar (annex figura 10) Treballem So de l’aigua Saraswati Inici i final de frase Estructura Dibuix melòdic Altura del so Improvisació amb instruments Discriminació i percepció auditiva Dossier pedagògic Voooox! 39