VOOOX - Page 34

6. Us proposem una dansa per ballar amb aquesta peça i, a la vegada, servirà per aprofundir en el treball de percepció auditiva proposat a l’activitat 2, ja que qui ens marcarà els passos és la veu del baix. En el següent quadre trobareu la relació dels moviments i el minut en el qual es produeix cada canvi de moviment. Per realitzar la dansa ens haurem de col·locar en rotllana. Minut Moviment 00:00 Drets i amb les cames una mica separades ens balancegem canviant el pes d’una cama a l’altra, cada vegada que escoltem “dum”. Haurem de canviar el pes 8 vegades. 00:10 Fem 4 passos endavant i 4 endarrere, seguint el “dum”. 00:19 Repetim 4 passos endavant i 4 endarrere. 00:28 Fem una volteta al lloc marcant els passos el doble de ràpid. En aquest cas haurem de fer 16 passos. 00:36 Ens quedem quiets al lloc inicial i movem el culet a banda i banda, mentre baixem doblegant els genolls i tornem a pujar estirant-los, com si féssim una serp. 00:38 Fem 4 passos endavant i 4 endarrere. 00:47 Volteta al lloc. 00:52 Ens quedem al lloc i fem la serp movent el culet. 00:57 Girem a la nostra dreta i, caminant el doble de ràpid, anem seguint la rotllana. 01:31 Ens quedem al lloc i fem la serp movent el culet. 01:36 Fem 4 passos endavant i 4 endarrere. 01:45 Volteta al lloc. 01:53 Ens quedem al lloc i fem la serp movent el culet. 01:56 Fem 4 passos endavant i 4 endarrere. 02:05 Volteta al lloc. 02:10 Ens quedem al lloc i fem la serp movent el culet. 02:13 Final amb els braços oberts i movent les mans. Per anar més enllà Amb nens més grans podem fer un joc: a veure qui reconeix trossos de la partitura original. Escoltem i cantem la melodia original i, un cop la tinguem integrada, escoltem la versió blues del CD. Dossier pedagògic Voooox! 34