VOOOX - Page 32

Material Il·lustració del llibre Ou ferrat de plàstic o feltre Estris de cuina (olles, paelles, culleres, forquilles, ganivets, espàtules de fusta...) Musicograma amb sons de menjar i beure Treballem Pulsació Improvisació amb la veu Creativitat i improvisació Treball en grup Dossier pedagògic Voooox! 32