VOOOX - Page 30

Material Vocals Il·lustració del llibre Musicograma fet per nosaltres Treballem Escala pentatònica Direcció del so: ascendent i descendent Vocals Interiorització i representació de la direcció del so a través del moviment Reacció auditiva Dossier pedagògic Voooox! 30