VOOOX - Page 29

4. PRESENTACIÓ PENTATÒNICA – Voooox! 1’31’’ * Arranjament de Joan Carles Capdevila Veus i instruments Veus Voooox! Descripció de l’obra Aquesta peça ens presenta l’escala pentatònica, una escala que està formada per 5 notes. Podem escoltar com les cantants relacionen cada vocal amb una nota diferent. Acció i activitat que proposa el CD-llibre   Amb el DIT: Assenyaleu amb el dit les vocals en l’ordre que es canten, seguint l’escala ascendent o descendent.   Altres activitats 1. Per introduir la peça podem fer una primera escolta posant atenció a les vocals. Podem demanar als infants que l’escoltin i que ens diguin quines vocals canten. 2. Podem acompanyar l’escolta amb imatges de les vocals en gran i anar construint l’escala. D’aquesta manera ajudarem els infants a reconèixer, amb un suport visual, el que estan escoltant. 3. El següent pas serà ensenyar la il·lustració i entre tots esbrinar quina vocal hi falta. Hi enganxarem l’adhesiu per completar-la i poder-hi treballar. 4. Podem utilitzar la il·lustració per assenyalar amb el dit les vocals a mesura que les anem escoltant. 5. Si donem una vocal a cada infant, o fins i tot fem grups segons les vocals, podem demanar que aixequin la vocal o els braços quan s’escolti la seva vocal, a l’escala ascendent, i que els baixin o amaguin la vocal a l’escala descendent del final. 6. Per personalitzar les vocals podem adjudicar la vocal a cada infant segons les vocals que conté el seu nom. Per exemple l’Anna tindrà la vocal “A” i el Pep la “E”. Si en tenen més d’una podem demanar-los que n’escullin una, la que més els agradi. Per anar més enllà Una opció pot ser tenir la il·lustració sense les vocals (vegeu annex figura 8)