VOOOX - Page 28

4. Aquesta mateixa idea pot derivar que cada infant s’hagi de moure només quan es canta la seva paraula, és a dir, que els col·locarem l’un al costat de l’altre i quan soni dalle el primer infant picarà amb les mans amunt a l’agut i a terra en el greu, quan soni beve ho farà el segon, i així successivament. 5. Per transmetre l’agut i el greu de manera corporal podem fer un massatge als infants: quan sona l’agut tocar-los el cap i quan sona el greu tocar-los els peus. 6. Podem buscar un grill de peluix i explicar la història del grill (basant-nos en la lletra) i tenir-lo com a mascota a la classe. En determinats moments del dia li podem anar cantant dalle, beve, grillo i canta fent l’agut i el greu. 7. Si teniu dos instruments, un que soni agut i l’altre greu, podeu acompanyar les cantants tocant l’instrument, a la vegada que els infants o vosaltres mateixos feu saltar el grill agut o el grill greu. Per anar més enllà Amb infants més grans podem demanar que posin atenció a una de les veus, per exemple a la veu més greu, o fins i tot a una de les veus intermèdies, per afinar encara més l’oïda. Inevitablement l’oïda sempre se’ns en va a la veu aguda, per la qual cosa pot ser un bon treball de percepció auditiva. Material Reclam grill Arbre construït per nosaltres (o una caixa que ens permeti tenir dos nivells diferents) Il·lustració del grill (annex figura 6) Instrument agut i instrument greu Treballem Agut / greu Polifonia i el joc que fan les veus Consciència corporal i espacial. Relació d’aquest amb el so agut / greu. Dossier pedagògic Voooox! 28