VOOOX - Page 23

3.2 Obra a obra En aquest apartat entrarem en detall en cadascuna de les obres. Les propostes que us fem permeten treballar-les seqüencialment, ja sigui com a primera aproximació o bé per aprofundirhi. És per aquest motiu, doncs, que en funció de l’edat dels vostres alumnes haureu de fer una selecció de les activitats i anar-les presentant de manera gradual, sempre tenint en compte la resposta dels infants. 1. MÍSTIC AIRE – Selina Worsley 2’42’’ Veus i instruments Veus Voooox! (Selina Worsley cant difònic) Descripció de l’obra Aquesta peça ens apropa als orígens de la veu i ens