VOOOX - Page 22

de la respiració o els rajolins d’aigua, per exemple, com també en alguns instruments que hi surten. • Fitxes sobre la veu: Podeu plantejar diferents preguntes relacionades amb la veu, com per exemple: Què és la veu?, Com funciona la veu?, Quines veus diferents hi ha?, Què podem fer amb la veu?, etc. i fer una fitxa diferent per a cada pregunta, cosa que permetrà establir un diàleg amb els infants i reflexionar sobre el tema de la veu. És evident que cadascú ho haurà d’adaptar a l’edat del seu grup classe. Dossier pedagògic Voooox! 22