VOOOX - Page 21

3. Comentaris i propostes didàctiques En aquest apartat trobareu propostes didàctiques que hem pensat per treballar les obres del CD. Us recomanem que hagueu treballat el màxim d’obres abans d’assistir al concert, perquè d’aquesta manera els infants gaudiran més de l’experiència que suposa la seva assistència. Hem englobat les propostes en dos grans grups: • Propostes generals: Exposem diferents activitats per abarcar el concert des d’un punt de vista general i fins i tot proposem alguna activitat com a preparació per poder assistir al concert. • Obra a obra: Tractem cada obra per separat i proposem activitats concretes per treballar cadascuna de les obres. 3.1 Propostes generals A continuació us proposem diferents activitats per enfocar el treball des d’un punt de vista genèric i per donar valor a l’assistència al concert: • Samarreta Voooox!: Seria molt bonic que tots els infants assistissin al concert amb una samarreta pintada per ells. Per seguir la línia de les il·lustracions, podeu demanar que portin una samarreta de color blanc i, a partir de l’escolta de l’obra que vulgueu, que la pintin amb els colors que surten a les il·lustracions. Us suggerim que us baseu en la primera il·lustració, intentant imitar les rodones que hi surten, les quals representen els colors de la veu. Aquesta activitat ens permet unificar dues arts, la música i la pintura, a la vegada que donem més protagonisme i valor a l’assistència al concert, ja que per poder assistir al concert de l’Auditori “haurem de portar una roba especial”. • Il·lustracions per pintar: A l’annex del dossier trobareu algunes de les il·lustracions perquè els infants les puguin pintar i pugueu fer els vostres racons o murals a classe. També podeu fer titelles amb els animals i que se’ls enduguin a casa per cantar la cançó del “Sol, solet” o bé fer participar els pares i que pintin a casa la il·lustració. • La capsa de Voooox!: Inspirant-vos en el dibuix de l’Auditori que surt al CD-llibre, podeu fer una capsa i guardar-hi dins tot d’elements i materials de colors (mocadors, cintes, serpentines, papers de colors...) i cada vegada que fem un so amb la veu treure un element de dins la capsa, com si volguéssim representar el color de la nostra veu. Podeu fer capsetes petites per a cada alumne o que les portin de casa i decorar-les amb colors ben vius. • Quadre Voooox!: Podeu seleccionar dues o tres obres del CD i fer un quadre mentre les escolteu. Segons la selecció que feu poden sortir diferents quadres que, a la vegada, ens poden servir per fer una exposició a l’escola sobre l’escolta de Voooox!. El fet de seleccionar més d’una obra i escoltar-les a la vegada permet que la creació artística sigui més rica i variada. Fins i tot podem demanar als nens més grans que alternin el dibuix abstracte i el dibuix figuratiu, fent aparèixer elements descriptius de les obres (el grill, els animals, menjar...). • Els místics: Les obres “Místic Aire”, “Místic Aigua”, “Místic Terra” i “Místic Foc” funcionen com a esquelet del repertori. Són quatre peces fantàstiques per crear ambient. Podem jugar a escoltar cada peça i esbrinar a quin místic fa referència, ja sigui fixant-nos en el so Dossier pedagògic Voooox! 21