VOOOX - Page 20

• ESCOLTA, APRÈN I ACTUA En aquest apartat us proposem una sèrie d’accions per acompanyar l’escolta, ja siguin accions fetes amb la veu, amb el dit o amb el cos. Cal tenir en compte diversos elements per treure el màxim profit del material: Les icones A la il·lustració de cada peça trobareu una de les icones que exposem a continuació. Cal fixar-s’hi bé perquè la icona ens està dient el tipus d’acció que haurem de realitzar.                     AMB  LA  VEU  (veu) AMB  EL  DIT  (dit)   AMB  EL  COS  (cos) El número de pista El trobareu dins d’una rodoneta vermella, generalment a un marge de la il·lustració, i sempre anirà acompanyada de la icona de l’acció, així que, al mateix temps, ens estarà ajudant a trobar-la. L’acció Tot i que a grans trets podem classificar les accions segons es realitzin amb la veu, amb el dit o amb el cos, totes les propostes són diferents, adaptades a les necessitats musicals de cadascuna de les obres. En el següent quadre us especifiquem l’objectiu general de cada acció: Icona Acció Objectiu Amb la VEU Cantar o improvisar amb la veu. Amb el DIT Assenyalar o resseguir amb el elements musicals que escoltem. Amb el COS Ballar o fer algun moviment concret amb el cos. Dossier pedagògic Voooox! dit 20