VOOOX - Page 19

2. Funcionament del CD-llibre El CD-llibre de Voooox! és un material que demana la participació d’infants i adults, ha estat pensat per compartir vivències musicals i jugar a través de l’escolta i l’observació. S’hi proposen diferents activitats per a una escolta activa. Hi podem diferenciar dos grans blocs: • ESCOLTA I ENGANXA Al final del llibret trobareu un full amb adhesius, cadascun d’ells fa referència a una peça del CD. Si observeu les il·lustracions, veureu que totes tenen una rodoneta en blanc. Aquesta rodoneta fa referència a l’adhesiu, el qual haurem d’enganxar per tal d’acabar la il·lustració. Podem encoratjar els infants i proposar-los d’endevinar l’adhesiu que li pertany a cada il·lustració a partir de l’escolta de les obres. Visualment podem trobar algunes pistes a les il·lustracions, però la idea és que sigui un joc auditiu on a través de l’escolta puguin descobrir elements que serveixin de senyal per endevinar l’adhesiu. Els podeu donar algunes pistes sobre el nom de la peça, l’autor, els instruments que s’hi escolten, etc. En el següents quadres us indiquem quin adhesiu cal enganxar a cada il·lustració: Il·lustració Adhesiu Il·lustració Adhesiu Il·lustració 1 8 14 2 9 15 3 10 16 4 11 5 12 6 13 Adhesiu 17 18 19 7 Dossier pedagògic Voooox! 19