VOOOX - Page 18

Sense públic, el concert no existiria; per tant els infants també són part del concert i aquesta serà la manera de fer-los sentir importants i que puguin participar-hi. • Quan parleu de les cantants anomeneu-les sempre pel seu nom. És una bona manera d’establir proximitat entre les cantants i els infants, que aquests les coneguin i les integrin en el seu cercle de “persones conegudes”. El dia del concert les reconeixeran i estarem afavorint que els infants se sentin més segurs davant la nova experiència que representa anar a l’Auditori. • Podeu fer simulacres intentant reproduir al màxim la situació del concert (desplaçantvos a una nova sala, tancar els llums, escoltar les obres en silenci i en el mateix ordre del concert...), perquè els infants s’hi habituïn abans de l’assistència a l’Auditori. Dossier pedagògic Voooox! 18