VOOOX - Page 14

Currículum cicle inicial primària Exposem a continuació els objectius i continguts que s’engloben en l’àmbit de l’educació artística, on s’emmarcaria el treball que podeu realitzar a l’entorn del concert Voooox!: 1. OBJECTIUS • Experimentar i indagar en les possibilitats expressives del so, de la imatge i del moviment, i apreciar que l’art és una manera de donar forma a les experiències, a les idees i a les emocions. • Explorar, conèixer i experimentar les possibilitats que ofereix la veu, el cos, els sons, els instruments, l’experiència artística, la comunicació audiovisual, els materials, les TIC, mitjançant els llenguatges artístics i la realització de projectes expressiu i de comunicació. • Comprendre que les manifestacions artístiques i culturals estan fetes per homes i dones i per a la gent, i representen les seves experiències. • Valorar i respectar el fet artístic propi i dels altres entenent que és una manera de comunicar-se i d’expressar els sentiments, les descobertes, les capacitats i peculiaritats de cadascú. Apreciar que les experiències culturals pròpies i les dels companys i companyes esdevenen un espai de diàleg i enriquiment. • Participar, generar i afavorir l’intercanvi d’opinions, experiències, idees i valoracions, i incorporar en el procés creatiu propi i dels alt