VOOOX - Page 12

Professorat Propostes didàctiques Currículum 1r cicle d’educació infantil D'acord amb el decret 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle d’educació infantil, exposem a continuació aquells aspectes del currículum que es desenvolupen en la preparació, as