VOLUME 17 - Page 6

meediakasvatus -

müüdid ja tegelikkus

Lapsed õpivad facebooki kasutama

Meediakasvatus õpetab staare välja

Hakatakse ainult tehnoloogiat kasutama

Koolieelseid lapsi tuleks hoida tehnoloogiast eemale

Laps on arvutis väga osav! Ta saab ise hakkama mängude leidmise ja mängimisega

Lapsed peavad nägema, mis elus toimub, seega pole midagi halba, kui lapsed uudiseid, vms täiskasvanutele mõeldud saateid vaatavad

Õhtune teleri vaatamine ning arvutimängude mängimine toob lapsele hea une

Liigne ekraanimeedia kasutamine tekitab unehäireid: laps on üleerutunud, mistõttu ei suuda uinuda. Ööuni on katkendlik ja pinnapealne.

Laps tõlgendab nähtut oma teadmiste ja kogemuste abil, mis võib anda talle asjadest/nähtustest/sündmustest väära ettekujutuse. Laps peaks vaatama telerit koos vanemaga! Soovitavalt ka lastesaateid, kuid kindlasti peaks vanem olema juures ning andma eakohaseid selgitusi nähtu kohta, kui tegemist pole lastesaadetega.

Meediakasvatuse eesmärk on kujundada meedapädevusi. Meediakasvatuses tutvutakse meediavahendite ja nende sisuga, arendatakse kriitilist mõtlemist ja meedia analüüsimist, väljendatakse end meediavahendite abil.

Tehnoloogia on ainult üks osa meediakasvatusest. Meediakasvatuses tegeletakse raamatute, ajakirjade, ajalehtede, raadio, pildi ja infotehnoloogiaga.

Lapsed on uudishimulikud, nad tahavad kõike ise vaadata ja proovida, seega ei piirdu nad omapead arvutis olles vaid ette antud mängude mängimisega.

Tänapäeva lapsed kasvavad varasemate põlvkondadega võrreldes üles väga erinevas sotsiaalses keskkonnas, mille oluliseks osaks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia.

See omakorda loob varasemast täiesti erinevaid õppijaid.

HELIN LAANE