VOLUME 17 - Page 3

Käesoleva õppeaasta algusest on erivajadustega laste toetamiseks Paikuse Lasteaias Mesimumm tööl kaks täiskoormusega spetsialisti – logopeed Kadri ja tugiõpetaja Merilyn.

Tugiõpetaja juurde jõuavad lapsed, kes vajavad toetamist käelistest tegevustes, erinevate tajude arendamises ning kooliks ettevalmistust, näiteks lugemise-kirjutamise õpetamine.

Individuaalne tegevus lapsega toimub pooletunnise mängulise tegevuse kaudu. Lisaks tuttavatele tubastele toimetustele nagu raamatute –ja pildivaatlus, erinevad jutustamist võimaldavad tegevused ja lauamängud, on lastel võimalus ka kasutada QOMO tahvlit.

Olenevalt lapsest ja tema toetamist vajavatest valdkondadest, käivad lapsed mängimas 1-3 korda nädalas. Lihvitud saavad nii lugemise, kirjutamise kui ka matemaatika eeloskused, tegeleme (ümber)jutustamise, arutlemise ja sõnavara arendamisega. Samuti saavad tuge eesti keelest erineva emakeelega lapsed.

Logopeedi juures käivad lapsed, kelle sõnavara on piiratud ja kes ei tule toime häälikute õige hääldamisega (kõige rohkem esineb r- ja s-hääliku ebakorrektset hääldamist), õigete grammatiliste vormide valimisega ning siduskõne moodustamisega.

Kui tõhus on lapsele antav abi, sõltub olulisel määral lapse vanusest. Mida noorem on laps, seda lihtsam on teda aidata. Mõni 3-4-aastane laps vajab ainult ühte-kahte mängutundi, et õige hääldamise nipp selgeks saada, vanema rühma lapsel võib valesti kinnistunud hääldamise ümberõppimiseks kuluda aga aasta või rohkemgi.

Logopeed ei jõua kahjuks tegeleda kõikide abi vajavate lastega. Täiskoormusega logopeed saab riikliku töökoormuse järgi tegeleda 30 lapsega. Õppeaasta alguses tehtud laste uurimine näitas, et väiksemas või suuremas mahus vajaks kõneravi 53 last – seda on tunduvalt rohkem kui 34 last, kellega logopeed hetkel tegeleb. Et laste kooliminek oleks rõõmurohkem, eelistatakse abistamisel just vanemate rühmade lapsi.

Kui tunned, et sinu 2-4-aastane laps vajaks kõnearengus abi, aga lasteaia logopeed veel temani jõudnud ei ole, tasub pöörduda perearsti poole. Perearst saab vajadusel lapse suunata edasi Pärnu Taastusravikeskuse logopeedi juurde. Perearst suunab teie lapse kindlasti edasi, kui:

Kõneravi vajavate laste arv on Eestis kasvamas ja kahtlustatakse, et selle põhjuseks võib osaliselt olla täiskasvanute vähene kontakt lastega. Seega saab lastevanematele soovitada lastega rohkem koos tegutsemist, koos mängimist, koos lugemist. Samal ajal kindlasti kogu tegevust kõnega saates. Hääldusliigutuste õigele kujunemisele aitavad kaasa kõikvõimalikud käelised tegevused, olgu selleks siis pärlite nööri otsa lükkimine, plastiliini voolimine või pesulõksude nööri külge panemine.

Eriti tõhusalt saab lapsevanem toetada lapse kõnearengut ka siis, kui laps käib logopeedi juures – on tohutu vahe, kas kõneharjutusi teeb laps nädalas ainult ühe korra kõneravi tunnis või veel lisaks kolm korda lapsevanemaga kodus.

Kui peaks küsimusi tekkima, siis vastame hea meelega:

Tugisüsteemidest sel õppeaastal

Logopeed

logopeed@paikusemesimumm.ee

Tugiõpetaja tugiope@paikusemesimumm.ee

Kaheaastane laps on kõnetu ja ei saa  aru igapäevakõnest

Kolmeaastase laps on vähese sõnavara ja ebaselge kõnega

Nelja-aastane laps asendab häälikuid (erandiks võib olla veel puuduv r-häälik)

KADRI VEIDENBERG &

MERILYN KORJUS