Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 - Page 18

T H E F L E M I S H Y O U T H A N D C H I L D R E N ’S R I G H T S P O L I C Y P L A N EDUC Scho ATION ol is 2 a pla can f ce w eel a here t scho h o you me, e ol ho ven o urs utsid e 18