Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 - Page 5

voorwoord Als minister van Jeugd wil ik er, via dit plan, op toezien dat elke minister zijn of haar voornemen ook echt uitvoert. Ook binnen mijn eigen bevoegdheden heb ik belangrijke voornemens gemaakt. Zo ijver ik bijvoorbeeld voor een goede begeleiding van kinderen en jongeren in de digitale samenleving. Cyberpesten, privacy, schermverslaving, het zijn termen die al eens opduiken wanneer we het over gevaren van sociale media en internet hebben. Op tal van terreinen willen we jongeren verantwoordelijk, veilig V