Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 - Page 4

HET VLAAMS JEUGD- EN KINDERRECHTENBELEIDSPLAN VOOR — WOORD Het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) is een beleidsinstrument van de Vlaamse Regering dat het jeugd- en kinderrechtenbeleid in Vlaanderen bundelt. Voor de beleidsperiode 2015 tot 2019 gaat het om het eerste volledig geïntegreerde jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP). Nieuw is immers dat in dit plan zowel het jeugdbeleid als het kinderrechtenbeleid aan bod komt. Er wordt dus geen apart Vlaams Actieplan Kinderrechten (VAK) meer opgemaakt. Het JKP vat in één plan al de aandachtspunten samen voor kinderen, jongeren en hun rechten die de Vlaamse ministers de komende jaren in hun beleid ter harte zullen nemen. Het JKP streeft vier grote maatschappelijke doelen na: gelijke kansen, een brede ontwikkeling, ruimte en meer betrokkenheid in de samenleving voor alle kinderen en jongeren. Zo wordt bijvoorbeeld gefocust op ruimte om te spelen, de kwaliteit van het onderwijs of de strijd tegen kinderarmoede en jeugdwerkloosheid. 4