Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 - Page 31

cultuureducatie TALENTEN LATEN BLOEIEN We willen de talenten van kinderen en jongeren laten bloeien. We zetten in op verschillende vormen van jeugdcultuur. Cultuur draagt bij aan identiteitsontwikkeling, prikkelt de behoeften en geeft een ruimere kijk op de wereld. Kinderen en jongeren hebben recht op rust en vrije tijd. Daar valt ook het recht op vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven onder. De Vlaamse overheid wil een voldoende aanbod waarborgen en er mee voor zorgen dat kinderen en jongeren zelf cultuur en kunst kunnen maken. We zetten daarbij ook in op cultuureducatie. DOOR CULTUUR TE ONTDEKKEN De Vlaamse overheid wil meer kinderen en jongeren prikkelen tot participatie, een meer diverse groep in aanraking brengen met verschillende vormen van cultuur. Ook cultuureducatie moet een breder bereik krijgen. We subsidiƫren daarvoor een heel aantal cultuur- en kunsteducatieve verenigingen en maken geld vrij voor diverse projectsubsidies. Een aantal doelgroepen krijgen extra aandacht: jonge kinderen, kinderen en jongeren in de bijzondere jeugdzorg en andere kansengroepen. TE LEREN KENNEN We vinden cultuureducatie belangrijk en willen dus de kwaliteit daarvan bewaken en versterken. Daarom zetten we in op de vorming en opleiding van begeleiders en vrijwilligers in formele en niet-formele leeromgeving. De Dag van de Cultuureducatie, de werking van Dharts in Destelheide en andere events en activiteiten zetten al die aspecten mee in het voetlicht. EN ZELF TE MAKEN Kinderen en jongeren prikkelen en kansen geven om zelf te proberen, zich te ontplooien in hun vrije tijd en toptalenten ondersteunen bij hun ontwikkeling, is een blijvende investering. Dit verdient dan ook veel aandacht. We doen dit via overleg met de sector en door het verspreiden van kennis over experimenteer- ruimte. We kennen een topkunstenstatuut toe aan jonge talenten dat hen moet toelaten om enerzijds hun diploma te behalen, maar ook om hun hoge kunstambities waar te maken.