Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 - Page 3

PARTICIPATIE 20 Kinderen en jongeren hebben impact Want er wordt verder geïnvesteerd in een draagvlak Op alle niveaus en ook bij moeilijker bereikbare doelgroepen Via een verdere uitbouw van kennis en een verscheidenheid aan initiatieven