Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 - Page 21

participatie KINDEREN EN JONGEREN HEBBEN IMPACT De focus ligt op beleidsparticipatie. Het gaat daarbij om wat zeer nabij is voor kinderen en jongeren, maar zeker ook over thema’s in alle beleidsdomeinen die hen aanbelangen. De Vlaamse overheid wil mee randvoorwaarden creëren waardoor een permanente participatieve houding de logische norm wordt. WANT ER WORDT VERDER GEÏNVESTEERD IN EEN DRAAGVLAK De Vlaamse overheid investeert in opleiding en vorming voor wie met kinderen en jongeren werkt en dit in zeer diverse beleidsdomeinen. Het gaat over initiatie- ven in media, sport, jeugd, maar zeker ook over werk, welzijn en onderwijs. Een netwerkgroep zet in op kennisuitwisseling en informatiedoorstroming. OP ALLE NIVEAUS EN OOK BIJ MOEILIJKER BEREIKBARE DOELGROEPEN Participatie is in beleidsdocumenten geen vreemd begrip. De Vlaamse overheid is er zich van bewust dat er in de realiteit nog veel werk aan de winkel is en dat verschillende doelgroepen onvoldoende bereikt worden. We willen de betrokkenheid van jongeren met een buitenlandse herkomst versterken, evenals die van jongeren in armoede. We voorzien een label voor kindvriendelijke gemeentes en een prijs voor dé jeugdgemeente van Vlaanderen. Voor belangrijke beslissingen blijft het advies van de lokale jeugdraad verplicht. We houden het lokale niveau dus in het vizier, terwijl ook het Vlaamse niveau vernieuwde inspanningen levert. VIA EEN VERDERE UITBOUW VAN KENNIS EN EEN VERSCHEIDENHEID AAN INITIATIEVEN De Vlaamse overheid stimuleert een verscheidenheid aan participatieve praktijken en bou wB